صفحه اصلی

درباره ما

ساختار سازمانی

مدیریت

صفحه فارسی

 

 

بر طبق تعهد اخلاقی و حرفه‌ای خود

     از آنجا که مراجعان سرمایه و افتخار مجموعه می‌باشند و نیز به پاس انتخابشان، خود را ملزم به احترام به جایگاه، شخصیت و حقوق آنها می‌دانیم.

     برای درخواست‌های مراجعان در مقابل منافع فردی و سازمانی اولویت قائلیم و رضایت‌ آن‌ها را معیار ارزیابی موفقیت و پیشرفت خود می‌دانیم.

     راهنمائی میهمانان، پاسخگویی بدانها و رفع نیازهایشان را در حد توان دنبال می‌کنیم و ملزم به تأمین رفاه، آرامش و امنیت آن‌ها در درون مجموعه می‌باشیم.

     نظم، سرعت و سلامت انجام امور را سرلوحۀ فعالیت‌های خود می‌دانیم.

     شئونات اسلامی، آراستگی ظاهر و پوشش مناسب را حفظ و بهداشت فردی و محیطی را رعایت می‌نماییم.

     در تهیه مواد غذائی و مصرفی، کیفیت را اولویت خود قرار می‌دهیم و در ارائه خدمات، تناسب کیفیت و هزینه و در حد توان ملاحظات مالی مراجعان را در نظر می‌گیریم.

     از آنجا که بر این باوریم که نقد سازنده یکی از مؤلفه‌های ضروری پیشرفت است، از هر گونه انتقاد و پیشنهاد استقبال می‌کنیم.

     به اخلاقیات رقابت و تبلیغات احترام می‌گذاریم.

با امید به توفیق الهی در مسیر خدمت‌گزاری و پیشرفت

 

 

خراسان رضوی، گناباد، بیدخت، تلفن: 57333233 و 57333232-051

فاکس: 57332232-051

پست الکترونیک: info@bidokhthotel.com/bidokhthotel@yahoo.com